Trang Chủ > Tin Tức > Tin Tức > Hướng dẫn cài đặt bootrom Linux NXD

Hướng dẫn cài đặt bootrom Linux NXD

I. Cài đặt Server Linuxchọn Linux setup -> Enterchọn yes -> Enter
chọn install Install to disk -> Enterchọn auto auto probe drivers -> Enter
-> Enter
yes -> Enter
ok-> Enter
chọn auto auto-partition /dev/sda
ok -> Enter

chọn Install từ ổ đĩa nếu cài từ ổ đĩa hoặc Install từ usb nếu vài từ usbEnterEnterEnter
Enter
Enter
2.6.24.7-sim-2 -> Enter
Enter
Enter
EnterEnter
Đặt IP cho server, lưu ý là đặt theo IP của PMSubnet Mask -> EnterGateway -> EnterDNS -> EnterEnterchọn yes -> EnterEnterchọn độ phân giải hợp lý -> enterchọ bit màu -> enterchọn yes -> enterEnterEnterEnterEnterchọn English -> enterchọn yes -> enterEnter
chọn boot boot server -> enterEnterchọn cancel -> enterEnterserver login: root
nhấn x -> enterĐăng nhập server Linux thành công.
II. Các bước thiết lập hệ thống NXD

1. các bước thiết lập trên server Linux

- Đcuhìnhserver trướchếtta cnphicuhìnhSystemRootDirectory
- TruycậpNxDXPI/O Manager: có thể double-clickvào NxD XP I/O Manager icon hoặc sử dụng dònglệnh “nxpiomgr”đểmData
Manager.


Chn[Option]-> Setting system path.
Tênthiết lập
Chitiết
Disk root
Lưu Disk image file và các file snapshot của disk,
nếu disk là một phân vùng vật lý do người dùng tạo ra khi
đó disk directory chứa file cấu hình của disk, nếu người dùng tạo disk image file, thì disk image file được tạo ra
ngay trong trong thư mục này.
Khuyến nghị nên đặt thư mục này trên một phân vùng riêng biệt.
Thư mục mặc định do NxD tạo ra sẵn là:
/mnt/nxp/disk.
WKS Root
Lưu trữ thông tin của workstation, giá trị mặc định là:
/mnt /nxp/wks.
User Root
Folder
Lưu trữ thông tin của user, giá trị mặc định là:
/mnt/nxp/user.


a. Tạo Disk imageĐể tạo Disk image và Disk game ta làm theo các bước:

- Trở về NxD XP 7 I/O Manager chọn [DiskMan]
Click[button
Chọn[NewBasicDisvàclick[


Đặt tên Image, ví dụ: “Image_WinXP” và chọn dung lượng, OS là Windows 2000/XP...,

Snapshot lưu ý là chọn Enable to create history snapshot vàclick [OK].


b. Tạo Disk game: cũng tương tự như Disk Image
Chọn AddChọn [New HA Disk] và click [Next]

Đặt tên Disk game , ví dụ: “games” và Disk Tye chọn Raw disk, OS là Windows 2000/XP...,
Snapshot lưu ý là chọn Enable to create history snapshot và click [Next].

chọn ok

2. Các bước cài đặt và thao tác thiết lập trên Client
a. Cài đặt NxD trên máy trạm- Các bạn cài đặt windows + driver bình thường (lưu ý không nên dùng các bản ghost all và cài đặt tự nhận driver vì làm bootrom cài đặt như vậy rất dễ bị dump xanh hoặc hệ thống chạy không ngon lành)
- Trước khi tiến hành cài đặt client, cần phải tiến hành các bước kiểm tra sau:
+ Kimtradrivercardmngđangdùngchoclient.
+ Kimtranếucónhiucardmngtphidisablehoặc removenhng carddphòng.
+ Kiểm tra QoS service trong [Network properties], nếu đã cài đặt thì nên gbỏ.Tắt firewall service, đặt IP tĩnh cho network card hiện hành.
- Tiến hành cài đặtchọn Next

chọn I Agreechọn Install

chọn OK


nhấn Close

chạy file crack rồi khởii động lại máy trạm


b. Upload Boot Disk Image

Đuploadlênserverphitriqua2côngđonchínhđólà:Loaddiskimage vàupload.

- TrongNxDbootmanagertrênservertathiếtlp[Option]->Import/Export->check[EnableClientUpload]Khởi chạy NxD 5 Console trong Control Panel của client.


Chọn [NXP 5 Uploader]

Click [Search]
Chọn Image muốn upload Windows lên

Lựa chọn startup disk, nếu không cần nhiều phân vùng đồng thời thì ta có thể bỏ qua bước chọn App Disk.

n[Mount]đtiếnhànhghépdiskimagetrên servervàoclient,vàchquátrìnhhoàntất.thông báo hoàn tất quá trình mountNếu lần đầu load Server Disk, click [DiskMan] để kiểm tra lại bằng tiện ích Disk Management trong Windows Disk Manager.Khi load lần đầu tiên cần format disk, chọn [Quick format] để format theo NTFS file format.

Khi format hoàn thành check patition active, nếu chưa, cần phải Active.

Sau khi hoàn tất có thể bắt đầu uploadChọn tab [File Upload].

Check mục “Full Upload”.
Check “Change the DestPartition to Active”.
Check “Format the DestPartition As NTFS Partition”.
Click [Refresh] và chọn Dest Partition là phân vùng mới vừa mount.Click [Upload] và chờ quá trình upload thành công
Trong NxD boot manager -> Options -> AutoAdd WKS

Tùychọn
Môtả
Client add Mode
Manually-Add on Server: add client bằng cách thủ công
Auto-Add on Sever: Boot manager ở Server tự động add client
Auto-Add on Client: cho phép thiết lập ở phía client
Prefix
Server tự động gán tên cho client với frefix+Codenum
VD: Prefix: “May”, Code Num:2 và Start Num:1
-> May01
-> May02
Code Num
Số ký số kết hợp với Prefix tạo thành tên của WKS
Star Num
Ký số bắt đầu
I/O Server
Địa chỉ của I/O Server chứa Disk
Disk
Chọn boot disk từ Data Server (I/O Server)
Config
Boot-NIC IP
Boot Server IP
Boot Time
Default Boot
Network: client nạp hệ điều hành và boot từ network
Local HDD: client boot bằng local HDD None: không tiếp tục boot.
Thiết lập cho các máy trạm boot từ card mạngClient đã thành công boot bằng NIC PXE Protocol, khởi động Windows XP


Chúc các bạn thành công
Link down:
Part 1: http://download1608.mediafire.com/a9wegy2kreog/dxjzcgt5fgm/nxp-5.8.0513_linux-3.0.18-i686.iso.001
Part 2: http://download1633.mediafire.com/546vqsozhldg/wimd01yywoy/nxp-5.8.0513_linux-3.0.18-i686.iso.002
Nguồn Sưu tầm

Tin Khác

Trang 1 / 23
Đối Tác

Hỗ Trợ Online
Sự Kiện Nổi Bật
Thống Kê Truy Cập
Quảng Cáo

 

Go Top