Trang Chủ > Tin Tức > Tin Tức > Đề thi và Đáp án môn Ngoại Ngữ - Kỳ thi THPT quốc gia 2015

Đề thi và Đáp án môn Ngoại Ngữ - Kỳ thi THPT quốc gia 2015

  • Đề thi THPT Quốc gia 2015 môn Ngoại ngữ 

(Lưu ý: Những đánh dấu trong bài là của thí sinh - không phải đáp án chính thức)

1/ Mã đề 931


2/ Mã đề 194

3/ Mã đề 582

 

4/ Mã đề 362

  • Đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Ngoại ngữ >> Bấm F5 để cập nhật

1/ Đáp án đề thi 194

2/ Đáp án đề thi 362

3/ Đáp án đề thi 582

PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câusố

Đápán

Câusố

Đápán

Câusố

Đápán

1         

D

23

D

45

A

2         

C

24

C

46

A

3         

A

25

A

47

C

4         

B

26

B

48

A

5         

B

27

A

49

A

6         

D

28

B

50

C

7         

D

29

D

51

B

8         

A

30

B

52

B

9         

D

31

A

53

C

10     

C

32

C

54

B

11     

C

33

C

55

C

12     

B

34

C

56

D

13     

A

35

D

57

D

14     

D

36

B

58

C

15     

A

37

C

59

A

16     

A

38

B

60

C

17     

B

39

D

61

D

18     

C

40

D

62

B

19     

D

41

D

63

A

20     

A

42

A

64

D

21     

C

43

C

 

 

22     

B

44

A

 

 


4/ Đáp án đề thi 931
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
MÔN: TIẾNG ANH
Mã đề: 931
 
1. A  2. B  3.C 4.C 5.B 6. A
7. A 8. C 9. B 10.C  11.B 12.B
13.A 14.D 15.C 16.C 17.D 18.D
19.B 20.A 21.D 22.D 23.D 24.D
25.D 26.C 27.B 28.C 29.C 30.A
31.D 32.C 33.B 34.A 35.B 36.A
37.C 38.A 39.D 40.A 41.D 42.C
43.A 44.C 45.A 46.A 47.A 48.B
49.B 50.D 51.C 52.A 53.B 54.B
55.C 56.D 57.C 58.C 59.D 60.D
61.B 62.B 63.A 64.D    


Phần viết lại câu
1. Unless John changes his working style, he will be sacked soon.
2. He invited me to come to his 18th birthday.
3. This new teaching method is believed to be more effective than the old one.
4. Not until he was halfway through the task did he realize how difficult it was.
5. You should not have left the class without asking for your teacher’s permission.         

(Nguồn: Ban chuyên môn Hocmai.vn)

Tin Khác

Trang 1 / 23
Đối Tác

Hỗ Trợ Online
Sự Kiện Nổi Bật
Thống Kê Truy Cập
Quảng Cáo

 

Go Top